• MANOJ TIWARI -(CAPTAIN)
 • DINESH LAL YADAV -(VICE CAPTAIN)
 • RAVI KISHAN
 • PRAVESH LAL YADAV
 • UDAY TIWARI
 • VIKRANT SINGH
 • AJHOY SHARMA
 • ADITYA OJHA
 • PRAKASH JAISH
 • AYAZ KHAN
 • SUSHIL SINGH
 • ABHAY SINHA
 • KESARI LAL YADAV
 • JAY YADAV
 • SURYA DWIVEDI
 • VIKASH SINGH
 • PAWAN SINGH
 • SANTOSH SINGH
 • AJAY SRIVASTAV